New paragliding harness Woody Valley Exense for sale

Exense

Jednostavan, čisto dizajniran i vrlo siguran remen, idealan za početnike

Sedište paraglajdera Woody Valley Exense je kabelski svežanj dizajniran posebno za početnike pilote i tako smo stvorili jednostavan, čisto dizajniran i siguran proizvod, koji takođe pruža udobnost, uz odlične detalje i finiš. Lako se i brzo prilagođava, pa je idealan za upotrebu na padini treninga od strane instruktora letenja.Side pockets in elastic webbing;

  • Desni džep sadrži kontejner posebno dizajniran za radio;

  • Donji deo pojasa je ojačan, radi optimalne otpornosti na abraziju o zemlju;

  • Zvižduk za privlačenje pažnje ugrađen je kao deo elastične kopče na prsima;

  • Rezervni padobran nalazi se ispod sedišta;

  • Kontejner visoke vidljivosti na desnom kaišu za sigurnosnu karticu;